Plagiarism is the practice of dishonestly claiming original authorship of material which one has not actually created, such as when a person incorporates material from someone else's work into his own work without attributing it. Within academia, plagiarism is seen as academic dishonesty, and is a serious and punishable academic offense. (Wikipedia)
 
Plagiat [łac.], przywłaszczenie cudzego utworu, pracy nauk., dzieła artyst. itp., także zapożyczenie z cudzych dzieł podane jako własne i opublikowane pod własnym nazwiskiem; wg prawa pol. jest przestępstwem. (PWN)